Strona Główna BIP Strona Główna
Teren Administrowany
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku swoim zasięgiem działania obejmuje obszar powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg .

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1)   zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2)   administrowania rezerwami osobowymi;

3)   świadczeń na rzecz obrony;

4)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

5)   rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

5a)  realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;

6)   udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

7)   promocji obronności i służby wojskowej.