Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania i Zasięg Terytorialny
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.


 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku swoim zasięgiem działania obejmuje obszar powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg .

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

2) administrowania rezerwami osobowymi,

3) świadczeń na rzecz obrony,

4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,

5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,

6) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

7) promocji obronności i służby wojskowej.