Strona Główna BIP Strona Główna
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
 

Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

W dniu 3 maja 2015r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 

        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Pamięci po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

  
 

Tekst: Andrzej Kubik

Zdjęcia: Piotr Niemiec


Targi Edukacyjne w Nisku

W dniu 28.04.2015r. delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień wspólnie z żołnierzami 16 batalionu saperów uczestniczyła w Targach Edukacyjnych Powiatu Niżańskiego. W ramach Targów zostało wystawione stanowisko promocyjne z ofertą szkolnictwa wojskowego skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazialnych.

Tekst: Andrzej Kubik

Zdjęcia: st.szer. Paweł Stec

 Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

W dniu 3 maja 2014r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz rządowych i samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Poległych po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

 

 


 

 

 

 

 

Uroczyste wręczenie Decyzji o powołaniu na II trunus Służby Przygotowawczej.

        W dniu 22 kwietnia 2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji o powołaniu na II trunus Służby Przygotowawczej w 2014r. Po 2 dniowych rozmowach z 120 kandydatami którzy złożyli wnioski w powyższej sprawie, Komisja Rekomendująca przedstawiła Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wykaz 30 osób które spełniają wszystkie predyspozycje do stanowisk w Narodowych Siłach Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych na administrowanym terenie po zakończeniu tej służby. W wyniku dalszej procedury decyzje o powołaniu na turnus rozpoczynający się w dniu 06-07.05.2014r. otrzymało 13 osób (w tym 1 kobieta).


Uroczyste spotkanie Wielkanocne w Garnizonie Nisko

W dniu 17.04.2014r. o godz. 12.00 w 3 batalionie inżynieryjnym w Nisku odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne. Gospodarzem uroczystości był Dowódca Garnizonu Nisko  – ppłk Zbigniew DROŻDZEWSKI.
 Na uroczystość zostali zaproszeni:
 Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie kpr. Michała  KOŁKA Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie sierż. Łukasza KRAWCA Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku – ppłk Leszek STĘPIEŃ Dowódca  16 Tczewskiego batalionu saperów w Nisku – ppłk Marian SZYMULA Kapelan Garnizonu Nisko – ks. mjr Robert KRZYSZTOFIAK przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji oraz Władze Samorządowe  Kadra i pracownicy wojska z Jednostek Wojskowych i WKU w Nisku.

Tekst i fot. Piotr Jakubowski

NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH


TERMIN SZKOLENIA od 02 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.

            Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku w dniach od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  na miesiąc wrzesień 2014r. Wniosek  do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

           O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

   Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
- kopię dowodu osobistego.


         Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy z uwzględnieniem limitu miejsc. Po otrzymaniu limitu powołania nie wcześniej jak na 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia  szkolenia  Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła listownie wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną.

Mistrzostwa WSzW Rzeszów w sporcie powszechnym "Biegi na orientację".

       W dniu 11.03.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku zorganizowała Mistrzostwa WSzW Rzeszów w Biegu na orintacje. Na trasie biegu o długości 4 km zostało rozstawionych do odnalezienia 7 punktów kontrolnych. Zawody zostały przeprowadzone w lesie przyległym do strzelnicy garnizonowej Nisko-Moskale.

     W kategorii indywidualnej najlepszy czas uzyskał kpt Krzysztof DEPA (WSzW Rzeszów), drugi był ppłk Tadeusz HOMA (WKU w Jarosławiu) a trzeci był kpt Mariusz GRUNT (WKU w Nisku). W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajeło WSzW Rzeszów, drugie WKU w Jarosławiu a trzecie WKU w Nisku.

Autor i Zdjęcia: Andrzej KUBIK

 

 

 

 


Uroczyste przekazanie obowiązków służbowych

W dniu 07.01.2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Szefa Wydziału - Zastępcy Komendanta w obecności Komendanta WKU ppłk Leszka STĘPNIA.

Rozkazem personalnym Szefa IWsp SZ dniem 01.01.2014r. wyznaczony na stanowisko został mjr Daniel CHMIELOWIEC. 

W uroczystości udział wzięli kadra i pracownicy WKU.

Tekst: PiotrJAKUBOWSKI

Zdjęcia: Andrzej KUBIK


W  rocznicę tragicznej śmierci pięciu żołnierzy 20 BZ wykonującej zadania w ramach PKW Afganistan w dniu 21.12.2013r. w Kościele Parafialnym w Jelnej odbyły się uroczystości rocznicowe poległego sierż. Łukasza KRAWCA.