Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje
 

NABÓR NA SZKOLENIE KURSOWE OFICERÓW ROZPOCZĘTY !!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku prowadzi zapisy żołnierzy rezerwy na szkolenie kursowe korpusu oficerskiego i podoficerskiego kadr rezerwy w ramach rocznego limitu.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową.


WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:
Na kursy oficerskie można powoływać:

  • żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskowa, krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe studentów, długotrwale przeszkolenie wojskowe absolwentów wyższych uczelni cywilnych, służbę przygotowawczą) ;
  • podstawowym kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
  • wiek do 40 lat;
  • kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej A
  • odpowiedni stan kondycji fizycznej
  • niekaralność


WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy, jeżeli:

  • odbyli: zwodową (kontraktową ) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową ) służbę wojskową, służbę przygotowawczą  lub przeszkolenie wojskowe;
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,w którym mają być szkoleni na kursie;
  • nie przekroczyli 40 roku życia;
  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim  określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r., poz. 827 z poźm. zmianami) i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2013r.  , poz.1284 z późn. zm.);


Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw  oficerskich i podoficerskich na uzupełnienie struktur wojennych Sił Zbrojnych RP
Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy można powołać żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zdobyły się do odbycia ćwiczeń wojskowych (dotyczy specjalności wojskowej SW40A01-lekarz wojskowy)


Wszelkich informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu: 261 152 847 lub osobiście w WKU w Nisku.