Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

Informujemy, że dzień 4 czerwca 2016 roku (sobota) jest dla WKU dniem pracy.

PODSTAWA: Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.05.2016r.


NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

TERMIN SZKOLENIA
 od 06 września 2016r. do 23 grudnia 2016r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  na miesiąc wrzesień 2016r. Wniosek  do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.


O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana  za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne. 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawo jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
- kserokopię dowodu osobistego.

Oryginały załączonych dokumentów jedynie do wglądu przy składaniu wniosku.
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy z uwzględnieniem limitu miejsc.  Po otrzymaniu limitu powołania nie wcześniej jak na 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia  szkolenia  Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła listownie wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną.


Informacja o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach Studium Oficerskiego w  2016r.


SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY w 2016 roku


 


ZAPROSZENIE

W dniu 25 maja w ramach Święta Weterana oraz w dniu 24 czerwca br. w ramach Święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się
dni otwartych koszar (godz. 9.00-14.00) w trakcie których potencjalni ochotnicy
do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby w 25 BKPow.
Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji (kursy, szkolenia)
    Punkt promocyjny będzie się znajdował na stadionie przy ul. Piłsudskiego 72
w Tomaszowie Mazowieckim.


 

Czas ochotników 2015

 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 

  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  •  W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie zPlanem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

 


Dostępna jest strona internetowa: www.obywatel.gov.pl Opublikowany na niej został pierwszy pakiet kart o najpopularniejszych usługach administracji rządowej napisany prostą polszczyzną.

 

Zachęcamy Was do odwiedzin, korzystania z serwisu. Szczególnie polecamy zakładkę: Służba wojskowa

 

Czym jest OBYWATEL.GOV.PL?

Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla Ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla Ciebie. Obecnie znajdziesz tu kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną.


WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W ZAWODOWEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

Informujemy, że od czerwca jednostki wojskowe na terenie całego kraju będą prowadzić kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.
O powołanie mogą ubiegać się kandydaci rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych.
Kandydaci przystępujący do egzaminów powinien posiadać:

•  dowód osobisty i książeczkę wojskową;
•  kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych ( żołnierze NSR);
•  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
•  zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
•  strój sportowy;
•  przybory do pisania.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z Wydziałem Rekrutacji WKU Nisko w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod numerami: 261 152 837 lub 261 152 838

 

 

 

 

 

 

  Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

W dniu 3 maja 2015r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI

Zdjęcia: st.szer. Paweł STEC

 


 

 Święto Wojsk Inżynieryjnych

W dniu 22.4.2016r. z okazji obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz Święta 16 Batalionu Saperów na terenie Garnizonu Nisko odbyły się uroczystości w których uczestniczyli dowódcy, żołnierze i pracownicy jednostek wojskowych stacjonujących się na terenie garnizonu Nisko. 

Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień , 16 Batalion Saperów  ppłk Marian Szymula, 3 Batalion Inżynieryjny  ppłk Zbigniew Drożdżewski, 3 Kompania Regulacji Ruchu kpt. Sebastian Sołtysek.

Ponadto na uroczystości zostali zaproszeni: Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego płk dr Artur Talik, zastępca dowódcy 21 Brygady płk Jarosław Mokrzycki, poseł na Sejm RP Rafał Weber, dyrektor HSW Antoni Rusinek, przedstawiciele służb mundurowych oraz władze samorządowe.

Podczas obchodów można było oglądać sprzęt wojskowy uczestnicy święta mieli także możliwośc spróbowania wojskowej grochówki.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła Punkt Promocyjny w zakresie naboru do wszelkich form służby wojskowej.


 

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia wojskowe, odznaki pamiątkowe, dyplomy dla żołnierzy i pracowników wojskowych. Młodzież z ZSP nr 1 złożyła przysięgę, wyróżnieni uczniowie ślubowali na sztandar.

 

Tekst i Zdjęcia Piotr JAKUBOWSKI


Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

W dniu 19 kwietnia 2016r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku brał udział w Obchodach 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Powiecie Niżańskim. Obchody rozpoczęła uroczysta msza w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku. Po Mszy ŚW. uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, gdzie odbyła się część artystyczna obchodów, którą przygotowali nauczyciele i uczniowie niżańskiego Liceum.

 

Tekst i Zdjęcia: Andrzej KUBIK

 


Obchody 76-rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 

W dniach 12-13 kwietnia 2016 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku brał udział w obchodach 76-rocznicy Zbrodni Katyńskiej . Obchody  zainaugurowała Msza Św. w Sanktuarium Św.  Józefa w Nisku w intencji ofiar zbrodni Katyńskiej.  Następnie ppłk Leszek Stępień wraz ppłk Zbigniewem Drożdżewskim oraz Proboszczem Parafii Wojskowej w Nisku ppłk Szczepanem Madoń złożyli kwiaty przy Tablicy Katyńskiej.

   

 

 

 

W drugim dniu obchodów uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku przygotowali uroczystą akademię ku pamięci pomordowanych. Podczas akademii odczytano listę 80 ofiar zbrodni katyńskiej z powiatu niżańskiego.

 

Tekst: Andrzej KUBIK

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Nisku

 

 


 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca 2016r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja Garnizonu Nisko uczciła pamięć składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze na mogile kpt. Józefa ZADZIERSKIEGO ps. „WOŁYNIAK” w miejscowości Tarnawiec.


Tekst i Zdjęcia Piotr JAKUBOWSKI

Dzień Żołnierzy Wyklętych w Tarnobrzegu upamiętniono przed pomnikiem majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim "Zapora" na Placu Surowieckiego.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele WKU w Nisku, przedstawiciele lokalnego samorządu, środowisk kombatanckich, harcerze, członkowie Jednostki Strzelec  oraz mieszkańcy.

 


Zdjęcia mł. chor. Piotr PRYSAK
Tekst 
Piotr JAKUBOWSKI


Udział w Odprawie rozliczeniowo -– zadaniowej 2015 rok.

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Leszek STĘPIEŃ wraz z Zastępcą Komendanta - Szefem Wydziału mjr Danielem CHMIELOWCEM w dniu 14.01.2016r. wzięli udział w Odprawie rozliczeniowo –  zadaniowej za rok 2015 w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew WINIARSKI wręczył patenty oficerskie żołnierzom rezerwy.

Wśród mianowanych był żołnierz rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nisku ppor. Sebastian GĘBALA.


W trakcie odprawy podsumowano współzawodnictwo w sporcie powszechnym na szczeblu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku odniosła ogromny sukces zajmując po zaciętej rywalizacji I miejsce w klasyfikacji drużynowej wyprzedzając Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz WKU w Jaśle.

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce zdobył mjr Daniel CHMIELOWIEC (WKU w Nisku),
II miejsce mjr Krzysztof DEPA (WKU w Jarosławiu) ,
III miejsce kpt. Łukasz JAGIEŁŁO (WKU w Jaśle).

Tekst: mjr Daniel CHMIELOWIEC
Zdjęcia: WSzW w Rzeszowie

  Spotkanie opłatkowe w WSzW Rzeszów

 

W dniu 18 grudnia 2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Leszek STĘPIEŃ uczestniczł w spotkaniu opłatkowym żołnierzy


i pracowników wojska z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie.


Szef WSzW złożył życzenia świąteczne i noworoczne żołnierzom, pracownikom oraz ich rodzinom. 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia: Konrad DŁUGOPOLSKI


Szkolenie z ochrony obiektów

W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku odbyło się Szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony z udziałem przedstawicieli Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Nisku i SUFO.

Celem szkolenia było zapoznanie kadry i pracowników wojska z organizacją systemu ochrony WKU w Nisku w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz praktyczne sprawdzenie działania sił ochrony w sytuacji odebrania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
W ramach szkolenia została przeprowadzona ewakuacja kadry i pracowników.


Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2015r. w Nisku odbyły się uroczystości związane z 97. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto Niepodległości rozpoczęło się od mszy w Sanktuarium św. Józefa. Po nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty pod „Tablicą Żołnierzy AK". Następnie  wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na placu Wolności gdzie oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności i Pomnikiem Orląt Lwowskich.

 

 

 

W uroczystości udział wzięła Kompania Reprezentacyjna Garnizonu Nisko oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko.  Wojskową Komendę Uzupełnień w Nisku reprezentował mjr Daniel CHMIELOWIEC.

Ponadto w obchodach na Placu Wolności uczestniczyli mieszkańcy z całej gminy, drużyna młodzieżowa OSP w Nisku, Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji.  Podczas Uroczystości Święta Niepodległości WKU w Nisku wystawiło Punkt Promocyjny.

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia:
WKU w Nisku


 Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Stalowej Woli

 

 

 

W dniu 10 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, odbyła się uroczystość Święta Niepodległości podczas którego pierwszoklasiści  składali uroczyste ślubowanie. Podczas uroczystości wręczono  akt mianowania na wyższy stopień wojskowy porucznika  Julianowi Marciniakowi. Awans wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nisku mjr Daniel CHMIELOWIEC.

 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia: chor. Ryszard ZEMŁA


Ślubowanie klasy mundurowej w Tarnobrzegu

W dniu 10 listopada 2015 roku w  Zespole Szkół im. ks. Stanisław Staszica w Tarnobrzegu obchodzono Dzień Polski powiązany z ceremonią ślubowania uczniów pierwszej klasy mundurowej. Uroczystość ślubowania klasy mundurowej rozpoczęła się pokazem musztry na boisku szkolnym. Następnie odbył się uroczysty przemarsz klas mundurowych do budynku szkoły, gdzie wyróżnieni uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, a uczniowie klas starszych otrzymali awanse na wyższe stopnie.
W uroczystościach udział wzieli zaproszeni goście m.in.: Z-ca Prezydenta Miasta Pan Józef Motyka, Przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie płk  Zbigniew Skwarek, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona oraz nauczyciele i rodzice uczniów.
WKU w Nisku reprezentował Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof JASIŃSKI.

 Tekst: Piotr JAKUBOWSKI


Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

W dniu 27.10.2015r. w Sanockim Domu Kultury  odbyły się uroczystości III Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz 70-cio-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku. W czasie uroczystości wręczono "Gwiazdę Afganistanu" uczestnikowi misji poza granicami kraju, akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe żołnierzom rezerwy oraz „Medale za zasługi dla obronności kraju" rodzicom, których troje lub więcej dzieci odbyło lub pełni służbę wojskową. Na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy o wojsku dla szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Służba wojskowa wczoraj i dziś". Obchody Świata TOAW uświetnił okolicznościowy koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa oraz występ zespołu wokalnego przy klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Wojskową Komendę Uzupełnień w Nisku reprezentowali:

ppłk  Leszek STĘPIEŃ
kpt. Mariusz GRUNT
Pani Wiesława WCIŚLIK
Pani Wioletta PAKUŁA
Pan Piotr JAKUBOWSKI

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia:
Piotr JAKUBOWSKI, UM Sanok, archiwum własne WKU w SanokuObchody Święta 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku

 

 

 

W dniu 25.09.2015r. w ramach Dni Otwartych Koszar podczas obchodów Święta 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła Punkt Promocyjny w zakresie naboru do wszelkich form służby wojskowej.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz młodzierzy szkolnej przybyłej na tą imprezę.

Oferowaliśmy materiały reklamowe związane ze służbą wojskową  a także materiały informacyjne. Oprócz możliwości obejrzenia sprzętu który znajduję się na wyposażeniu jednostki uczestnicy święta mieli także możliwośc spróbowania wojskowej grochówki.

 

 

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI
Zdjęcia:
WKU w Nisku


 

 

Obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Nisko

W dniu 14 sierpnia 2015r. w Nisku na Placu Alarmowym 3 batalionu inżynieryjnego odbyła się Uroczysta zbiórka Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko z okazji Święta Wojska Polskiego.
W uroczystościach udział wzięli:
Poseł na Sejm p. Renata BUTRYN
Komendant WKU ppłk Leszek STĘPIEŃ
Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko
Przedstawiciele służb mundurowych z administrowanego terenu oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości wręczono medale kadrze i pracownikom wojska.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku w asyście Poseł na Sejm i Dowódców Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko wręczył medale pracownikom WKU:
Paulina PAJOR – brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
Andrzej KUBIK - brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
Piotr JAKUBOWSKI - brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

 

W trakcie uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku dokonał wręczenia kart powołania dla osób które złożyły wniosek do pełnienia Służby Przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych rozpoczynający się w miesiącu wrześniu.

Na zakończenie uroczystości Komendant WKU, Kapelan  wraz Dowódcami Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności.

 

W dniu 14.08.2015r. w przeddzień Święta Wojska Polskiego uczciliśmy pamięć poległych na misjach odwiedzając groby i składając wieńce. Na grobach sierż. Łukasza Krawca w miejscowości Jelna gm. Nowa Sarzyna i kpr. Michała KOŁKA
w Stalowej Woli oddała hołd delegacja żołnierzy z Garnizonu Nisko.
WKU w Nisku reprezentował mjr Krzysztof JASIŃSKI.

 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia:
st.szer. Paweł STEC, Andrzej KUBIK, chor. Ryszard ZEMŁA