Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

 

 


 

Czas ochotników 2015

 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 

  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  •  W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), Wojskowy Komendant Uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie zPlanem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

 


WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE W ZAWODOWEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

Informujemy, że od czerwca jednostki wojskowe na terenie całego kraju będą prowadzić kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.
O powołanie mogą ubiegać się kandydaci rekrutujący się spośród żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych.
Kandydaci przystępujący do egzaminów powinien posiadać:

•  dowód osobisty i książeczkę wojskową;
•  kopię kontraktu i opinii służbowej z ćwiczeń rotacyjnych ( żołnierze NSR);
•  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
•  zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności
fizycznej;
•  strój sportowy;
•  przybory do pisania.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z Wydziałem Rekrutacji WKU Nisko w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod numerami: 261 152 837 lub 261 152 838

 


INFORMACJA
dla kandydatów, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby przygotowawczej
na korpus podoficerski – lipiec 2015r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku nie otrzymała zadań uzupełnieniowych do szkolenia
w ramach służby przygotowawczej na korpus podoficerski.
 Kandydaci, którzy złożył wnioski otrzymają decyzję o odmowie powołania kończącą postępowanie w tym korpusie.

Obchody Święta 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku

          W dniu 25.09.2015r. w ramach Dni Otwartych Koszar podczas obchodów Święta 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła Punkt Promocyjny w zakresie naboru do wszelkich form służby wojskowej.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz młodzierzy szkolnej przybyłej na tą imprezę.

Oferowaliśmy materiały reklamowe związane ze służbą wojskową  a także materiały informacyjne. Oprócz możliwości obejrzenia sprzętu który znajduję się na wyposażeniu jednostki uczestnicy święta mieli także możliwośc spróbowania wojskowej grochówki.Obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Nisko

W dniu 14 sierpnia 2015r. w Nisku na Placu Alarmowym 3 batalionu inżynieryjnego odbyła się Uroczysta zbiórka Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko z okazji Święta Wojska Polskiego.
W uroczystościach udział wzięli:
Poseł na Sejm p. Renata BUTRYN
Komendant WKU ppłk Leszek STĘPIEŃ
Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko
Przedstawiciele służb mundurowych z administrowanego terenu oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości wręczono medale kadrze i pracownikom wojska.

 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku w asyście Poseł na Sejm i Dowódców Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko wręczył medale pracownikom WKU:
Paulina PAJOR – brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
Andrzej KUBIK - brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
Piotr JAKUBOWSKI - brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

W trakcie uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku dokonał wręczenia kart powołania dla osób które złożyły wniosek do pełnienia Służby Przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych rozpoczynający się w miesiącu wrześniu.

Na zakończenie uroczystości Komendant WKU, Kapelan  wraz Dowódcami Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności.

W dniu 14.08.2015r. w przeddzień Święta Wojska Polskiego uczciliśmy pamięć poległych na misjach odwiedzając groby i składając wieńce. Na grobach sierż. Łukasza Krawca w miejscowości Jelna gm. Nowa Sarzyna i kpr. Michała KOŁKA
w Stalowej Woli oddała hołd delegacja żołnierzy z Garnizonu Nisko.
WKU w Nisku reprezentował mjr Krzysztof JASIŃSKI.

 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia: st.szer. Paweł STEC, Andrzej KUBIK, chor. Ryszard ZEMŁA